Pirografija


Krajnji cilj bilo koje umetnosti ili njegove lekovite spoznajne mogućnosti, mogu biti od koristi u pronalaženju odgovora na haos koji nas svakodnevno okružuje, a bavljenje umetnošću podstiče čoveka da stalno preispituje sopstven stavove i osećanja, kroz koja menjamo sebe i utičemo na promene u našem okruženju.